מערכת העצבים בגוף שלנו

מערכת העצבים המרכזית CENTRAL NERVOUS SYSTEM – תפקיד מערכת העצבים המרכזית הוא להעבירה מידע לשרירים ולבלוטות. מערכת העצבים המרכזית או בקיצור ה-  CNS אחראית גם על אבחון והעברה של מידע, רגשות, מחשבות וזיכרונות. הCNS מורכבת מהחיבור בין המוח לחוט עמוד השדרה.

מערכת העצבים הפריפריאלית PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM – מערכת העצבים הפריפריאלית או בקיצור ה- PNS . הPNS מחבר בין כל רקמות העצב שמחוץ ל CNS והוא מורכב  מ: NERVE, GANGILA, ENTERIC PLEXUSES, SENSORY RECEPTORS

הNERVE הוא NEURON, שהוא בעצם תא עצב במערכת רקמת העצב. לנוירונים יש את היכולת, לזהות (להרגיש),לחשוב, לזכור, לשלוט בטונוס השריר ולוסת בלוטות הפרשה בהתאם למיקומו ותפקידו. הGANGILA היא רקמת עצב אשר מורכבת ממספר רב של גופי תא עצב/נוירונים שמטרתם היא לעזור לתפקוד תא, להזין אותו ולחזק את המבנה שלו. הENTERIC PLEXUSES רקמת נוירונים אשר נמצאים על דופן האיברים בין הבטן למעי ולרצועה המחברת, ועוזרת לוסת את המערכת העיכול. ולבסוף SENSORY RECEPTORS  אלה הם הקולטנים המידע אשר מגיע או ממגע חיצוני (PNS ) או ממידע פנימי (CNS).

מערכת העצבים הפריפריאלית מורכבת מכמה מערכות עצבים קטנות יותר.

מערכת העצבים הסומטית SOMATIC NERVOUS SYSTEM , או בקיצור SNS

אחראית על תנועות שרירי השלד הרצוניות, תנועות שאנחנו (המודע) בוחר לעשות מידע זה מגיע למערכת בזכות הCNS. בנוסף ל SNS  יש קולטנים מיוחדים של ראייה, שמיעה, טעם וריח  אשר מעבירים מידע לCNS.

מערכת העצבים האוטונומית  AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM, או בקיצור ANS אחראית על העברת מידע מהקרביים (ריאות והבטן) אל הCNS . על המערכת גם לקבל מידע מCNS על הזזת/הפעלת שרירים חלקים ,שרירי לב ובלוטות. המידע אשר עובר קשור לתנועות לא רצוניות של הגוף.תנועות שלא בהכרח בחרנו לעשות במודע לדוגמא, הננו לא שולטים בקצב הלב באופן מודע.

מתוך הANS מתחלקים או שתי מערכות שקשורות לאקסוני התנועה של המערכת הלא רצונית. החלוקה מתחלקת לשניים. sympathetic division  ו parasympathetic division. מערכות אלה הפוכות אחת מן השנייה בתפקוד. מערכת הסינפטטית אחראית על הגברת/זירוז תהליכים בעזרת העברת מידע מן האקסון, בעוד שהמערכת הפראסינפטטית המאיטה/מעכבת הליכים.

חלק נוסף של מערכת הANS היא מערכת העצבים המעית ENTERIC NERVOUS SYSTEM, או בקיצור ENS. מערכת זו היא מערכת עצבים עצמאית אשר יש לה קשר חזק לANS (פעם הכלילו את המערכות הללו כרק ANS). ה ENS אחראית על הפעולות הלא רצוניות של gastrointestinal (GI) tract  היא אחראית על קליטת ותרגום של חומרים כימיים לאורך הרצועה ועל הזזת שרירים באופן לא רצוני. המערכת יכולה לפעול בעצמאות כי יש לה תקשורת ישירות עם הANS ו CNS .

סוגי הנוירונים, תפקיד כל אחד ותיאור המבנה שלהם?

 הנוירונים מתחלקים  לשלושה סוגים שונים:

1.Multypolar: אקסון אחד ולפחות שני Dendrites. הפולס החשמלי יעבור או מה Dendrites ל-Cell Body ומשם ל-Axon או רק מה-Cell Body לAxon. ה-dendrites וה-Cell Body הינם הקולטנים בתא (רצפטורים) וה-Axon מתפקד כמוביל הזרם/הדחף החשמלי. רוב הנוירונים במוח ובחוט עמוד השדרה הם מהסוג הזה וכל הנוירונים המוטוריים הם מסוג.

2.Bipolar: אקסון אחד ו-Dendrite אחד. סוג זה מאוד נדיר ונפוץ בעיקר ברצפטורים של החושים (כולל שיווי משקל והרשתית של עין ). חלק מהנוירונים המשתייכים לסיווג זה לא עונים לתיאור הכללי ולמשל לא יכללו אקסון כלל.

3.PseudoUnipolar: מכיל אקסון המתפצל בקרבת ה-Cell Body ל-שתי שלוחות- שלוחה אחת המגיעה לפריפריה והשנייה ל-CNS. כל נוירון Pseudo מתפתח מנוירון Bipolar כאשר האקסון וה-Dendrite מתאחדים לאקסון אחד. נוירונים אלו אחראיים על תחושות מהסביבה החיצונית. רוב הנוירונים מסוג זה הינם סנסוריים שאחראים לדוגמא על מגע, לחץ, כאב או גירויים תרמיים וממוקמים ב-CNS

פרט על הנוירוגליאה?

ניורולוגים הם תאים ברקמת העצב .רקמה זו מורכבת בעיקר מגופי נוירונים והם מחוברים לתאי עצב של המוח וחוט עמוד השדרה משמע הם נמצאים גם בCNS וגם בPNS. תא הגלאיה קטן בגודלו מהנוירון אך מספרם גדול פי כמה וכמה פי 25 לערך). לתאי הגלאיה יש כמה תפקידים עיקריים במערכת העצבים. העיקרי שבניהם הוא להזין את הנוירון לתאי הגלאיה יש מזון וחמצן בישביל קיום הנוירון. תאי הגלאיה משמרים את הנוזל שבו שוהה הנוירון. בניגוד לניורונים לנוירוגליאים יש אפשרות לעובר חלוקה מיטותית. לתאי הגלאיה מתחלקים לשישה סוגים שונים של תאים שמטרתם היא לתמוך במבנה תא העצב, לאפשר תפקוד תקין ואפילו לתקנם אם יש להם את היכולת.

במערכת CNS יש ארבעה סוגי תאי גלאיה.

אסטרוציט ASTOCYTES  יש צורת כוכב ויוצא מגופו שלוחות רבות. הן קצרות (PROTOPLASMIC ASTOCYTES) לבין שלוחות ארוכות (FIBROUS ASTOCYTES ).

תפקידם העיקרי של אסטרוציט הוא לתווך בין תאי העצב לבין נימי הדם. אסטרוציט משמש כשומר המבקר על מעבר החומרים בין הדם לבין תאי המוח וחוט השדרה בכך שהוא עוטף את הנימים ויכול לחסום או לאפשר מעבר של חומרים דרך הדם לשני הכיוונים, גם אל המוח וחוט השדרה וגם מהמוח וחוט השדרה.אסטרוציט לוקח גם חלק התהליך פונטיצאל הפעולה. לאסטרוציטים תפקיד גם ביצירת זיכרונות.

ה OLIGODENDROCYTES תאי אשר אחראים על יצירת הmyelin sheath  הוא שומן וחלבון אשר מקיף ומבודד את האקסון.המיאלין נקשר ללאקסון ובגלל צורתו השומנית הוא מבודד אותו ובכך הדחף העצבי עובר מהר יותר.

ה Microglia הם תאים שמתפקדים כמו פאגוציטים שמטרתם הוא לשמור על התא ולהגן עליו מפני זיהומים/חיידקים בעיתיים.

 EPENDYMAL CELLS יוצרים תאים לפיקוח והגברת זרימת  הCEREBROSPINAL FLUID .

במערכת ה PNS יש סוגי תאי גלאיה.

 SCHWANN CELLS כמו תאי OLIGODENDROCYTES

גם מייצר מיאלין שיט אבל בניגוד אליו תאי הSCHWANN יכולים ליצור מיאלין שמספיק רק לאקסון אחד. אבל הוא יכול להקיף את עצמו ביותר ב20 אקסונים. בגלל שתאי הSCHWANN  נמצאים בPNS ולא בCNS הם לוקחים חלק חידוש תאי האקסון.

 SATELLITE CELLS הוא מקיף את תאי הPNS ועוזר לתפקוד המבנה שלהם גם בצורתו וגם בבקרת החומרים הנכנסים לתוך הנוזל שמסביבם

הסבר upper\lower motor neuron ותפקידו?

מחזוריות של ארבעה מעגלי נוירוני תנועה במוח וחוט השדרה אחראים על תזוזת השרירים הרצוניים והלא רצוניים על ידי זרם חשמלי שמגביר/מתחיל תנועה או מעכב/מפסיק תנועה.

ה LOWER MOTOR NEURON הוא תא עצב שיוצאים מגזע המוח וחוט השדרה. תאי                ה LOWER MOTOR NEURON או בקיצור LMNs, שיוצאים מגזע המוח עוברים צריך העצבים הקרניאלים (המוח) וגורמים להזזת שרירי השלד של הפנים והראש. תאי LMNs שיוצאים דרך חוט השדרה גורמים להזזת שרירי הגפיים והגוף . תאי ה LMNs היחיד שאחראיים להעברת מידע/דחף חשמלי  מה- CNS בכדי להזיז שרירי שלד.

ה UPPER MOTOR NEURON או בקיצור UMNs אשר יוצאים מה CEREBRAL CORTEX  חיוניים לביצוע פעולות רצוניות בשרירי השלד. בגזע המוח יש גם כן תאי UMNs באיזורי התנועה.  ומשם יוצא הטונוס (כיווץ) שרירים לא רצוניים אשר שומרים לנו על היציבה והתמצאות במרחב של הראש והגוף. תאי LMNs  וגם תאי LOCAL CIRCUIT NEURON מקבלים מידע מה UMNs

הסבר חומר אפור וחומר לבן?

באיזורים במוח ובחוט השדרה יש חומר לבן וחומר אפור.

החומר הלבן מורכב בעיקרו מ MYELINATED AXON אשר נותן לו את צבעו הלבן. החומר הלבן מגביר הולכה חשמלית לכן הוא מסייע בהעברת דחפים חשמליים/העברת מידע שאותו הוא מעביר אל הCNS. יש בו אקסוני תנועה ואקסוני חישה.

החומר האפור מורכב גופי תאי עצב, תאי גלייה, אקסוני חסרי MYELINATED, דנדריטים ואקסוני טרמינל של נוירון. בכלי דם אפשר למצוא גם חומר לבן וגם חמור אפור, במוח שכבה דקה של החומר האפור מקיפה את הCEREBRUM וחלקים מה CEREBELLUM בתוכו יש את החומר הלבן.

בחוט השדרה זה הפוך החומר האפור באמצע בצורת H בעוד שהחומר הלבן מקיף אותו.

החומר הלבן הוא דרך המהירה ביותר של אקסונים להעביר מידע מהמוח מCNS .

הסבר את מעבר פוטנציאל הפעולה?

פונטיצאל הפעולה הוא דחף חשמלי/עצבי אשר מטרתו היא העברה מהירה ויעילה של מידע בין תאי עצב לתאי שריר. פונטיצאל הפעולה אשר עובר בין התאים שומר על אותה רמת מתח חשמלי בעזרת ממברנות התא שגם להם יש מתח חשמלי. בזמן שפונטיצאל הפעולה מתקרב לממברנת התא תעלות הנתרן נפתחות ויוני נתרן נכנסים פנימה ובעקבות זה עולה המתח החשמלי. ובכך שפונטיצאל הפעולה מתקדם קדימה, יש לו רק כיוון אחד בלבד וזה לעבר קצה התא.

לאחר שחלף פוטנציאל הפעולה, תעלות הנתרן נסגרות ותעלות יוני האשלגן נפתחות חזרה, ויוני אשלגן נכנסים לממברנת התא ומחזירים את מתח הממברנה למצב "רגיל" ממצב "מנוחה".
מהירות זו של פוטנציאל הפעולה היא זו שמאפשרת לגוף שלנו להרגיש מגע אפילו בכפות הרגליים במהירות של חלקים  אשר פיזיים קרובים יותר למוח.

פרט עצבים קרניאלים- מספרם ותפקידם?

העצבים הקרניאלים אלו עצבים אשר יוצאי ונכנסים מהמוח והם מחולקים ל-12 זוגות. סדר המספרים קשור למיקומם, מהקדמי ביותר (1), לאחורי ביותר (12). עצבים אלו הם חלק ממערכת העצבים הפריפריאלית (PNS), והם מחולקים לקבוצות.
עצבי קולטנים מיוחדים\ Special sensory nerves מתייחס לעצב (1,2,8)והם קשורים לחושים שיש לנו בראש: ראייה (לראות), שמיעה (לשמוע) והרחה (להריח). רוב גופי התאים נמצאים מחוץ למוח בנמצאים נמצאים בתאי גלאיה

factory nerve עצב הריח. עצבי הריח הם אלו אשר מעניקים לנו את חוש הריח, כמו כן הם מכילים אקסונים שמיועדים לקלוט ולתרגם את זה לדחף חשמלי שעובר למוח.והוא גם העצב הראשון מבין ה12.

עצב הראייה 2 Optic nerve. גם הוא מתורגם לחוש הראייה ותפקידו הוא לקלוט אור אשר נכנס דרך האישון ונקלט אל קולטני הראייה ומשם לbipolur שמעביר את המידע דרך תאי ganglion ובכדי ליצור את אפקט האשליה האופטית של התלת מימד כל עין מעבירה את המידע לצד שני של המוח. המוח מפצה על הסטייה הקיימת (מתעלם מהאף) ואנחנו רואים בתלת מימד.

עצב האקוסטי 8 vestibolocochlear nerve.

תפקידי העצב מתחלקים לשניים.
הvestibular branch, עצבים אלו אחראים על שיווי המשקל שלנו.
הcochlear branch, עצבים אלו אחראיים על לקלוט רעשים ולתרגם לשמיעה. בנוסף לעצבים אלו יש גם כמה סיבי עצבי תנועה שלא קשורים לרקמת שריר זו, אלא לשיערות שיש בתוך האוזניים.

עצבי התנועה\ Motor nerves עצבים אלו נקראים עצבי תנועה מכיוון שהם מכילים רק אקסונים של עצבי תנועה, תאים אלו נמצאים בתוך המוח. קבוצה זו מתחלקת לשתי קבוצות של שרירי שלד שונים:
1) Branches motor axons אשר יוצאים מהמוח אל שילוב של עצבים קרניאליים ועצבי accessory.2) עצבי Somatic motor axons אשר יוצאים מהמוח דרך חמישה עצבים קרניאליים 3,4,6,11,12, עצבים אשר שולטים על שרירים חלקים, שרירי הלב ובלוטות נקראים Autonomic motor axons והם חלק מהמערכת הפראסימפטתית.

עצבי ה  Abducens, Oculomotor,Trochlear הם עצבים אשר שולטים בשרירי העין, בנוסף שרירים אלו חשובים כי הם מאפשרים לנו את היכולת להתמצא במרחב. הOculometor nerve אחראי על תנועות העין התחתונות אלכסוניות אשר מזיזות את כדור העין ואת העפעף העליון. בנוסף, בעצב זה יש אקסונים מוטורין של שרירים חלקים אשר אחראיים להקטנת והגדלת כל האישון בעת סביבה מוארת.

עצב ה4 Trochlear nerve, כמו הOculomotor אחראי להזזת שרירי העין החיצוניים. הTrochlear מזיז בעזרת אקסוני תנועה את השרירים האלכסוניים עליונים.

עצב ה6 Abducens nerve אחראי על תנועת הישר הצידי אשר מניע את גלגל העין הצידה.

עצב ה11 Accesory nerve אשר מתחלק לשניים, אחד בגולגולת והשני בעמוד השדרה. עצב זה אחראי על הזזת שרירי הצוואר Sternocleidmastoid ובנוסף גם על שרירי הTrapezius. עצב זה אחראי על קורדינציה שיש לנו עם תנועות הראש.

עצב ה12 Hypoglossal nerve  אשר אחראי לתנועות הלשון. אקסונים ששולחים דחף עצבי עושים זאת כדי שתהיה לגוף את היכולת לדבר ולבלוע.

עצבים מעורבבים\ Mixed nerves עצבים אלו הם שילוב של עצבי חישה ועצבי תנועה, מאותו מקור עצבי.

עצב ה5 Trigeminal  עצב זה אחראי לתחושה של החלק האנטריורי סופריורי של הפנים ובנוסף לתנועות הלסת כוללות לעיסה. עצב זה מתחלק לשלושה עצבים מרכזיים.

1) עצב הOphthalmic עצב זה אחראי על תחושות הפנים הקדמיות עליוניות באיזור עפעף עליון, במצח, בקרנית, בעין בבלוטת הדמעה, בחלקו העליון של חלל הסינוסים Nasal, בצידי האף ובחלקו הקדמי של הקרקפת. אקסונים של עצב זה מעבירים תחושות של נגיעה, כאב, חום וקור.

2) עצב Maxillary עצב זה אחראי על תחושות הפנים בחלק המידאלי, לעומת קודמו עצב זה מתחיל מהעפעף התחתון, השפה העליונה, השיניים העליונות, החך והחלק העליון של הגרון.

3)עצב Mandibular עצב זה שולח אקסוני תחושה ואקסוני תנועה, עצבי התחושה מעבירים מידע משני שליש קדמיים של הלשון (לא טעם), מהלחי הפנימית , מהשיניים התחתונות וחלל הפה התחתון. עצבי התנועה אחראים על תנועות של לעיסה.

עצב הFacia l7 עצב זה אחראי גם כן על תחושות ותנועות באיזור הפנים. אקסוני התחושה של עצב זה מעבירים טעם משני שליש קדמיים של הלשון. ובנוסף, מעבירים תחושות מגע, כאב, חום וקור.
אקסוני התנועה שיוצאים מתעלת האוזן, אחראים על הבעות פנים ועל שרירי צוואר מתחת ללסת. בנוסף, עצב זה אחראי על שרירי המערכת האוטונומית שמעצבבת את הבלוטות.

עצב הGlossopharyngeal 9 עצב זה אחראי על תחושות ותנועות באיזור הלשון והגרון. לעצב זה יש אקסונים אשר מעבירים מידע, טעם מהשליש הפנימי של הלשון. אקסוני תחושה אחראים על פעולת הבליעה. העצב אחראי על תנועת Cartotidsinus שמנטר לחץ דם. בנוסף, יש לעצב זה קולטנים שאחראים על רמת החמצן אל מול הפחמן הדו חמצני בעורקים של הקרטויד. ולבסוף, תפקידו של העצב הוא להעביר מידע על תחושות האוזן החיצונית, מגע, כאב חום וקור.

עצב הVagus 10לעצב זה יש אקסוני תחושה ותנועה. חלק מאקסוני התחושה שלו יוצאים מהאוזן החיצונית לתחושות מגע, כאב, חום וקור. וכמה מהבלוטות באיזור הלוע אשר מעבירות מידע על טעם. בגרון אקסוני תחושה של צורה ומקום (התמצאות במרחב) של שרירי הגרון. לעצב זה תפקידים רבים בתפקוד הגוף, אקסוני תחושה Baroreseptor וChemoreseptors שאחראים על העברת מידע של לחץ דם תקין וקליטת מידע על חומרים כימיים שנמצאים בקרטויד. רוב רובם של אקסוני התחושה מגיעים מעצבי חוט השדרה ורובם נמצאים בגרון והבטן ונותנים לנו את תחושות הרעב, השובע ואי הנוחות. עצב זה אחראי גם על אקסוני תנועה רצוניים ולא רצוניים של הבטן והצוואר. בעקבות כך, יש לנו את היכולת הרצונית לבלוע, להוציא קול ולהשתעל. אבל יש לו גם שליטה על הריאות, לב, בלוטות והבטן וכך הוא מסייע בהפרשת בלוטות עיכול ובהפחתת קצב לב.

סוגי הנוירוטרנסמיטורים ופעולתם

אציטיל כולין הוא חלק ממולקולות קטנות של נוירוטרנסמיטורים,נוירוטרנסמיטור זה מופרש בעיקר Pns וקצת בCns, תפקידו הוא להצמד לסינפסות או כאנזים מעכב לפעולות שרירים לא רצוניים של המערכת הפראסימפטתית או שהוא נצמד לסינפסות כאנזים מזרז.

נוירוטרנסמיטור Amino acids הוא חלק מקבוצה של מולקולות קטנות שמתפקדת נוירוטרנסמיטור. מספר חומצות אמינו הן נוירוטרנסמיטורים בCNS. לנוירוטרנסמיטורים Glutamate וAspartate יש תפקיד כמזרזים יעילים בCNS, רוב הנוירונים המזרזים בCNS ופחות או יותר חצי מהסינפסות מקבלות מידע מGlutamate. לנוירוטרנסמיטור Glutamate יש סינפסות אשר מעכבות תהליך, בתגובה לזה נוצר יותר EPSP (כניסה עיקרית של יוני נתרן).

נוירוטרנסמיטור GABA אשר תפקידו העיקרי הוא עיכוב והוא נמצא בעיקר במערכת CNS. שליש מהסינפסות במוח מכילות נוירוטרנסמיטור.

קבוצה נוספת של נוירוטרנסמיטורים בשם Biogenic Amines ותפקידם במערכת העצבים הוא עיכוב וזירוז בהתאם לרספטורים והסינפסות.

הנוירוטרנסמיטור Norepinephrine משמש\ משחק תפקיד בהתעוררות משינה עמוקה, חלומות וויסות מצבי רוח. הנוירוטרנסמיטור Epinephrine שמשמש מספר קטן יותר של נוירונים במוח. שני נוירוטרנסמיטורים אלה משמשים כהורמונים שמשתחררים מבלוטת האדרנלין ובלוטת יותרת הכליה למחזור הדם.

הנוירוטרנסמיטור Dopamine נמצא במוח והוא משוחרר בעת תגובות רגשיות, התנהגויות ממכרות וחויות עונג. האפקט שמשתרע על הגוף בעת שחרורו הוא הרפיית שרירים.

הנוירוטרנסמיטור Serotonin נמצא במוח בRaphe Necleus והוא קשור בקליטת מידע על פרספקטיבה (התמצאות במרחב), וויסות טמפרטורה, שליטה במצב רוח, תיאבון והירדמות.

המולקולה הכימית NO אשר ממיסה שומנים מופרשת במחזור הדם אל השרירים החלקים וגורם לרגיעה בגלל האפקט שהוא יוצר בהרחבת כלי הדם, אז מצד אחד מוריד את לחץ הדם ומאידך יוצר זיקפה באיבר המין. בכמויות גדולות הNO רעיל מאוד ותאים בגוף שאחראים על מערכת החיסון מייצרים NO בכדי להרוג פולשים.

נוזל הCSF – היכן מקורו ומהו מסלולו?

הCSF או Cerebrospinal fluid הוא נוזל שקוף ונקי המורכב בעיקרו ממים שמגן על המוח וחוט השדרה.בתוכו יש כמות קטנה של חמצן, גלוקוז ועוד כימיקלים מהדם אשר נוירונים והנוירוגלוגים צריכים. הוא כל הזמן נע בתוך המוח וחוט השדרה ומסביב למוח ולחוט השדרה. הCSF נוצר בתוך Choroid Plexuses של כל אחד מן Ventricle החיצוני. הוא זורם דרך Ventride השלישי אל הInterventricular Foramina. עוד נוזל נכנס בזכות ה Choroid plexus מגג הVentride  השלישי אל הVenticle  הרביעי והוא ממשיך דרך הmidbrain. בventricle הרביעי מקבל הCSF  עוד נוזל.

לאחר הventricle הרביעי הCSF נכנס דרך התעלה המרכזית של חוט השדרה ובתוך חלל הsubarachnoid מסביב ועל פני המוח וחוט השדרה.

מנה את חלקי המוח ועל מה אחראי כל חלק?

מוח של בן אדם בוגר מונה ארבעה חלקים עיקריים: גזע המוח DIENCEPHALON , CEREBRUM , CEREBELLUM

גזע המוח (brain stem) אחראי לפעולת איברי הגוף הפנימיים כגון הלב וכלי הדם,הריאות וחלקיה השונים של מערכת העיכול. מקשר בין המוח הגדול CEREBRUM לשאר חלקי המוח אל חוט השדרה ומערכת העצבים ההיקפית. תקפיד חשוב בשמירה ההומואסטזיס בגוף. לגזע המוח יש שלושה חלקים: medulla oblangata, pons, midbrain .

ה medulla אשר מחברת בין חוט השדרה לגזע המוח התחתון. דרכו עוברים כל אקסוני החישה והתנועה שמגיעים למוח. בנוסף corticospinal tracts שולט בתנועות רציניות של גפיים אבל ברגע שהמידע מגיע לMEDULLA הPYRAMIDS בחיבור העליון, שם מתרחש החלפה בין כ90% מאקסוני התנועה שבאיזור זה. ולכן כל צד במוח שולט בצד ההופכי מוטורית שלו.

ה medulla אחראית גם על קצב לב בסיסי חוץ מויסותו, קוטר כלי הדם וגם נשימה נורמלי.

בנוסף יש לו שליטה על המערכת האוטונומית, רפלקסים בהקאה, בליעה, שיעול ושיהוק.

ה medulla מכיל גרעיני עצבים שהם חלק דרכי השמיעה, הטעם והיציבה. ה PONS יושב מעל הMEDULLA ומלפני הCEREBELLUM . הוא מכיל אקסוני חישה וגרעיני עצבים. הפונס מכיל אקסונים אשר מקשרים בין כל חלקי המוח, הפונס מתחלק לשני חלקים VENTRAL REGION ו DORSAL REGION . ה VENTRAL REGION לוקח חלק בקורדינציה ומיקסום אפקטביות של תנועות רצוניות. ה DORSAL REGION באיזורו כמו בשאר חלקי גזע המוח יש העברת מסרים בין כל חלקי המוח בעזרת גרעיני עצביים חושיים. APNEUSTIC AREA ו PNEUNUTAXIC AREA אלו גרעיני העצבים אשר נמצאים בDORSAL AREA ועוזרים לשליטה בנשימה.

ה MIDBRAIN כמו שאר חלקי המוח יש לו אקסוני עצב וגרעיני עצבי חישה. TECTOM הוא חלקו האחורי של הMIDBRAIN וחלקים אלה מהם הSUPERIOR COLLICOLUS  מקבל מידע חזותי. איזור זה ממלא תפקיד חשוב בשליטה על תנועות העיניים והזזת הראש, בתגובה לגירויים.

הINFERIOR COLLICOLUS מקבל מידע קולי.נקודה זו היא חלק ממערכת השמיעה לפני שהוא מגיע לתלמוס. בנוסף בMIDBRAIN יש איזור שנקרא SUBTANTIA NIGRA . דופימין שמתחרר משם עוזר לשלוט בתפקוד שרירים לא רצוניים. בחלקו האחרון יש את הRED NUCLEI והסינפסות שלו שעוזרות בשליטה בתנועות שרירי השלד.

ראו עוד: קריאטין

המוח CEREBELLUM מכיל בתוכו כמעט כמחצית מכמות הנוירונים במוח למרות שהוא כעשירית ממשקל כל המוח.האונה הקדמית (anterior lobe), האונה האחורית (posterior lobe) שולטים בתנועות  התת הכרתיות של שרירי השלד. flocculonodolan lobe האונה התחתונה, תורמת ליציבה והתמצאות במרחב.middle cerebellar peduncles  הוא חלק מ cerebellar peduncles

אשר מחבר בין גזע המוח ל cerebellum. בתוכו יש חומר לבן אשר מעביר מידע שמקשר בין גזע המוח לבין הcerebellum ושאר חלקי המוח.ה middle cerebellar peduncles  מעביר דחף עצבי של תנועות רצוניות מגזע המוח (pontine nuclei)  ה inferior cerebellar peduncles מכיל אקסונים אשר מעבירים מידע תחושתי מאקסוני ההתמצאות במרחב של הגפיים והגוף , ומאקסוני ההתמצאות במרחב של הראש. אקסונים שמעבירים מידע חזרה לcerebellum מוסצים את פעילות הנוירונים ב cerebellar אחד מתפקידיו הראשוניים של הcerebellum הוא לבחון ולהעביר מידע על טיב העברת המידע מאקסוני התנועה ב cerebral motor areas במקרה של טעות ה cerebellum מעביר הנחיה/מידע לתיקון הטעות. התיקונים שלו עוזרים לנו לשפר קורדינציה ותנועות לחלקות יותר בשרירי השלד דרך המערכת האוטונומית. שגם אחראי על יציבה והעמידה שלנו. בנוסף לכך הןא גם אחראי לכל הפעולות הפיזיות היותר "מסובכות" שלנו כגון: לרקוד, לשיר, לשחק משחקי כדור. 

ראו עוד: חטיפי חלבון בזול

מחקרים מראים שיש סבירות שה cerebellum גם עוזר בהעברת וקליטת מידע לזיכרון של אינטליגנציה וקליטת שפה.

חלק ה DIENCEPHALON במוח מתחלק בתוכו לכמה חלקים עיקריים.

הthalamus מעביר כמעט את כל המסרים שנכנסים ל cereberal cortex. הוא תורם לאקסוני תנועה בסיסית של שרירי השלד, התלאמוס מעביר את המידע מהמוח הגדול cerebrum ו basal nuclei ישירות אל הcereberal cortex. בנוסף יש לו חלק בשמירה על התודעה שלנו.

בתוך התלאמוס יש שבעה גרעיני נוירונים אשר מחולקים בהתאם למיקום ותפקודם.

לכן הגרעין הראשון הוא anterior nucleus, גרעין זה מקבל מידע עצבי מההיפותלאמוס ומוציא אל המערכת הלימבית. המידע שנשלח קשור לתפקוד רגשות וזכרונות. medial nuclei מקבל מידע מהמערכת הלימבית ומה basal neclei ומוציא אצ המידע חזרה ל cerebral cortex. מידע משמש בזכרונות, למידה, רגשות וקוגניציה.

ה lateral group הם קבוצת של גרעינים אשר מקבלים מידע מהמערכת הלימבית, superior colliculi וה cerebral cortex ומוציא חזרה לcerebral cortex. הקבוצה lateral dorsal nucleus מתפקדת בהבעת רגשות בעוד שה lateral posterior necleus וה polvinar nucleus עוזרים לקליטה של המידע מהקולטנים.

ה ventral group קבוצה זו מחולקת לחמישה גרעינים שנמצאים בתאלמוס.

היכנסו לפרטים אודות אבקת חלבון

ה ventral anterior nucleus ו ventral lateral nucleus לוקחים תפקיד בשליטה בתנועתיות הגוף. הventral posterior nucleus מקבל מידע תחושתי מוחשי, דגדוג, חום קור, כאב וגירוד. המידע מגיע מהפנים והגוף ומעביר אותם לcerebral cortex.

הlateral geniculate nucleus  מקבל מידע חזותי ראייתי ומעביר לאיזור הראייה בcerebral cortex . ה medial geniculate nucleus מעביר מידע קולי אל הcerebral cortex .

ה intralaminar nucler גרעינים אלה אחראיים על יצירת קשר בין medullary lumina לבין חלקים במוח (basal nucles), אחראי על אקטיבציה בין cerebral cortex לגזע המוח. הוא מקבל ומשלב מידע בין ומהקולטנים למידע מוטורי שכבר קיים במוח.

הmidline necleus עוזר בתפקיד זכרון הריח.

הreticular nucleus תפקיד גרעינים אלו הוא לוסת, לסנן ולשלב פעילות של הthalamic nuclei.

ה hypothalamus חלק נוסף של ה DIENCEPHALON . הוא שולט ומשלב פעולות של מערכת העצבים האוטונומית, הוא מייצר ,משחרר ומפסיק פעילות הורמונלית, מוסת רגשות ודפוסי התנהגות. אחראי על תחושת השובע, הצמאה ומסדיר קצבי לב. להיפותלמוס תפקיד חשוב בשמירה על הומאוסטזיס, אחראי על ויסות חום הגוף. בתוך ההיפותלמוס ישנם כמה קבוצות גרעינים.

הmammillary region  שאחראי על הסקת מסקנות מוקדמת לרפלקסים בחוש הריח.

הtuberal region  מחבר בין בלוטת יותרת המוח להיפותלמוס.

והpreoptic region איזור זה נחשב כחלק מההיפותלמוס מכוון שהוא משתתף בויסות פעולות ספציפיות במערכת האוטונומית שהיפותלמוס אחראי.

הEPITHALAMUS מורכב בעיקרו מבלוטת האצטרובל ו habenular nuclei.

בבלוטת האצטרובל שבאפיתלמוס היא חלק חשוס ממערכת האנדוקרינית בגלל ייצור ההורמון melatonin . הוא ההורמון שאחראי על עייפות(לקראת שינה ) והוא מיוצר רק כשיש חושך, זה מקנה לנו את השעון הביולוגי ולעוד תהליכים. הhabenular nuclei  חשוב בחוש בריח שלנו,זה מתבטא בעיקר כשמדובר בריחות אהובים.

הCEREBRUM המוח הגדול. משחק תפקידים רבים בתפקוד הגוף. באיזורי החישה של הcerebral cortex יש למוח הגדול תפקיד בקבלת מידע שמתקבל מהקולטנים ועוד שאיזורי התנועה במוח הגדול יש שליטה והוצאה לפועל על ידי המודע בתנועות רצוניות. המוח הגדול גם מתערב ומתעסק בתהליכים מורכבים יותר בגוף, כגון אינטילגנציה וזיכרון אישיות.

איזור ה basal nuclei עוזר ותורם בבביצוע ואי ביצוע של תנועות, מדכא תנועות לא רצוניות ומוסת טונוס שריר. לבסוף המערכת הלימבית מקדמת טווח גדול של רגשות אושר, כאב, פחד, כעס, צייתנות וחיבה.

תאר את מבנה ה nerve?

תא עצב. גוף התא בו יש את הגרעין, דנדריטים אשר מקבלים דחף עצבי, האקסון שמעביר את המידע שהתקבל מהדנדריט לאורך תא העצב והטרמינל אקסון שמחובר לנוירון הבא.

מערכת העצבים במיקרו לתאים. התאי נוירונים בנויים מגוף התא soma שבתוכו יש את הגרעין שמכיל את DNA. גוף התא בנוי בעיקר מהציטופלאסמה. חוץ מזה על תא עצב להעביר משרים חשמליים שבהם יש את המידע לפעולות הגוף.כדי לקבל מידע מתא העצב אחר לתא עצב יש את הדנריט, דמוי עץ מרובה ענפים. שעליהם יש קולטנים שאחראיים לקלוט את המידע אשר מגיע מתא עצב אחר. לאחר שהוא קולט את המידע הדנדריט מעביר לאקסון. האקסון הוא המשך של תא העצב, אשר תפקידדו הוא להעביר את המידע לתא הבא. אורך האקסון קשור בתפקידו שכן יש אקסונים קצרים ואקסונים ארוכים, באורך הגוף.בסוף האקסון מסתעף לעוד המשכים הנקראים אקסון טרמינל,שבסופם יש לנו את היסנפסות. סינפסה מעבירה את המידע לתא/דנדריט הבא. הסינפסות מכילות בקצם את הנוירוטרנסמיטור שאחראי העברת סוג המידע הנכון.

לתא העצב יש אנזימים שעוזרים והכרחיים להמשך קיומו כמו כן גם לאקסון שהוא חלק מתא העצב יש מעטפת שעוזרת להזין אותו, כל האקסונים כרוכים במיאלין שבהויים מתאי גלאיה. אותה מעטפת מיאלין אחראית על הזנה ותמיכה, בנוסף מתקפדת כשכבה מבודדת שמונעת קצרים חשמליים או במילים אחרות עוזרת להעברת הדחף החשמלי התקין.

תא העצב הספינלי. יש 31 זוגות תאים ספינלים בעמוד השדרה.כולם מחוברים לחוט השדרה בשורשים הקדמיים והאחורים. לכל עצבים אלה יש אקסוני חישה ואקסוני תנועה.והם קשורים למערכת PNS.

לכל תא עצב ספינלי יש הרבה אקסונים ותפקידים רבים. לתאים אלו יש רקמות חיבור אשר מקיפות ומבודדת את האקסון . השכבה הראשונה endoneurium שמכילה קולגן וסיבים רבים. קבוצה של כמה שכבות endoneurium מתאגדות יחדיו והשכבה perineurium עוטפת אותם שמכילה 15 שכבות של רקמות חיבור סיביות. אחרונה שעוטפת את הperineurium נקראת  epineurium שבתוכו יש  microblast וסיבים  חומר הDURA מזין את המעטפת בכל פעם שהיא עוברת דרך חוט השדרה.

לחצו כאן לפרטים אודות חומצות אמינו

סגירת תפריט
×

עגלת קניות

המוצר נוסף לעגלת הקניות שלך. הצג עגלת קניות